Utilizați semnătura electronică pentru a optimiza procesul de semnare a documentelor.

Asigurați securitatea

informației confidențiale semnând și stocând documentele în condițiile de maximă siguranță.

Sporiți eficiența și productivitatea

eliminând lucrul manual și sarcinile respective, reducând timpul de așteptare și consumul e hârtie.

Facilitați comunicarea

în cadrul instituției și cu partenerii de afaceri automatizând gestiunea documentelor.semnarea-documentelor-electronice
semnarea-documentelor-electronice

Descoperă o soluție simpla pentru partajarea și semnarea documentelor electronice

DocSign oferă o interfață grafică comodă pentru lucru cu documentele electronice, opțiuni de notificare a semnatarilor și funcțional ce permite aplicarea semnăturilor pe documentul păstrat în sistem, fără restricții privind consecutivitatea aplicării semnăturilor. Utilizatorii pot alege tipul de semnătură electronică utilizat, în conformitate cu Legea 91/2-14 privind semnătura electronică și documentul electronic.

functional-de-monitorizare

DocSign oferă un funcțional comod de monitorizare

Modulul de statistică și audit facilitează monitorizarea ciclului de viață a documentelor, analiza performanței per tip de document, angajat, perioadă. Modul de afișare a datelor poate fi ajustat în conformitate cu specificul și necesitățile organizației.functional-de-monitorizare

Putem utiliza semnătura electronică pentru contracte comerciale?

În conformitate cu Legea 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, documentul electronic semnat cu ...semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură olografă. Semnătura electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare.

Putem utiliza DocSign doar dacă deținem semnături avansate calificate?

Sistemul permite atât utilizarea semnăturii avansate calificate cât și a semnăturii avansate necalificate. Pentru reducerea costurilor, unele companii ...optează pentru aplicarea semnăturilor necalificate pe documentele interne.

Pentru ce tipuri de documente poate fi utilizat DocSign?

Procesul de partajare și semnare a documentelor este prevăzut astfel ca să ofere un instrument comod pentru lucrul cu documentele interne ale ...companiei (procese verbale, contracte de muncă, acorduri) și pentru gestiunea contractelor cu clienții externi (contracte de vânzare cumpărare și/sau prestări de servicii, acorduri adiționale, acte de primire predare, note de plată).