Informații utile

Întrebări frecvente

Putem utiliza semnătura electronică pentru contracte comerciale?

În conformitate cu Legea 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, documentul electronic semnat cu ...semnătură electronică avansată calificată este asimilat, după efectele sale, cu documentul analog pe suport de hîrtie, semnat cu semnătură olografă. Semnătura electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare.

Putem utiliza DocSign doar dacă deținem semnături avansate calificate?

Sistemul permite atât utilizarea semnăturii avansate calificate cât și a semnăturii avansate necalificate. Pentru reducerea costurilor, unele companii ...optează pentru aplicarea semnăturilor necalificate pe documentele interne.

Pentru ce tipuri de documente poate fi utilizat DocSign?

Procesul de partajare și semnare a documentelor este prevăzut astfel ca să ofere un instrument comod pentru lucrul cu documentele interne ale ...companiei (procese verbale, contracte de muncă, acorduri) și pentru gestiunea contractelor cu clienții externi (contracte de vânzare cumpărare și/sau prestări de servicii, acorduri adiționale, acte de primire predare, note de plată).